Kryocentrum.cz

Kryocentrum.cz
Dnes mrazíme od 10:00 a také od 17:30. Poslední blok mrazení končí v 19:00! Na celotělovou kryoterapii se prosím dostavte nejpozději 10 minut před koncem provozní doby polaria. Otevírací dobu polaria naleznete zde.
Facebook
Provozní doba(celotělová chladová terapie)

Polarium

Je moderní mrazící zařízení, ve kterém je v absolutně suchém prostředí udržována stabilní teplota od -110°C do -130°C a při krátkodobém pobytu trvající 2-4minuty dojde k ochlazení povrchu těla. Do polaria mohou vstupovat všichni lidé v přiměřeném zdravotním stavu mohou, při dodržení správného postupu, metodu aplikace celotělového extrémního chladu (CChT) libovolněkrát opakovat po celý život a upevňovat si tak zdraví nebo zmírňovat tělesné příznaky civilizačních chorob. 

Velmi příjemným vedlejším efektem pobytu v polariu je navíc to, že odcházíte osvěženi a posíleni. 

Na rozdíl od většiny ostatních, byť tělu jinak velmi prospěšných, fyzioterapeutických procedur doporučujeme celotělovou aplikaci extrémního chladu absolvovat i před začátkem pracovního, sportovního nebo duševního výkonu.

Kryokabina Klienti Kryokabina

Procedura celotělové chladové terapie

Je obecně známo, že moderní a pohodlný způsob života sebou nese různé civilizační nemoci a velká část obyvatelstva trpí do jisté míry nějakým druhem degenerativních změn na kosterním a svalovém aparátu a proto hledá zdraví prospěšnou, účinnou a atraktivní metodu ke zmírnění obtíží. 

Profesionální sportovci z fotbalových, hokejových a jiných sportovních týmů jí ocení jako doplněk přípravy nebo rehabilitační léčby po zraněních. Velmi vhodná je tato metoda i jako součást zájmových volnočasových sportovních a doplněk rekondičních aktivit. 

Aplikace extrémního chladu neboli celotělová chladová terapie (CChT) patří mezi fyzikální lázeňské metody, které používají střídavých účinků vysokých a nízkých teplot obdobně jako sauna. Diametrálně se ovšem tyto metody liší v terapeutické teplotě a pohybovém režimu po proceduře: zatímco v sauně jsou běžné dosahovány teploty plus 60 až 110 st.C, používáme v polariu minus 110 až 160 st.C. Navíc po sauně klidně odpočíváme, kdežto po opuštění polaria je obvyklý pohyb a cvičení. 

Metodu CChT poprvé vyzkoušel v sedmdesátých letech minulého století v Japonsku prof. Toshima Yamauchi, který dokonce používal teplot až minus 175 st.C. Postupně se pak rozšířila do západní části Německa, Polska, Rakouska a za téměř 30 let své existence ji na svém těle okusili miliony lidí z celého světa. Nyní nabízíme exkluzivně v České republice tuto pokrokovou, prospěšnou a zároveň jednoduchou metodu i my v našem KRYOCENTRU vybaveném zařízením polské výroby s příhodným názvem ARCTICA od firmy CryoFlex.. K provozu kabiny je používán syntetický zkapalnělý vzduch.

Mobilizace rezerv a vitalizační účinek

Mobilizace rezerv

Po absolvování procedury CChT klienti často hovoří o náhle vybuzených pocitech mimořádné tělesné síly a duševního blaha. Tyto pocity jsou způsobeny reflektorickým vyplavením „hormonů štěstí“, obdobně jako po výstupu na vysokou horu za krásného slunečného počasí nebo bungee jumpingu. 

Za normální situace totiž využíváme jen malou část našich energetických a silových rezerv. Jejich hlavní části leží někde hluboko ukryty. Pravidelné absolvování sérií procedur vede k jejich mobilizaci a permanentnímu vzestupu výkonnosti o 15 až 20%. Všeobecné zvýšení výkonnosti, které se týká všech funkcí lidského těla, je dosaženo pravidelným vyplavováním řady působků /tlumících bolest, protizánětlivých, pohlavních aj./ do krevního řečiště. Rovněž zvýšená koncentrace kyslíku v krvi, která je způsobena stimulací dýchání extrémně nízkou teplotou, působí pozitivně na prokrvení věnčitých cév a zlepšuje tím výkonnost srdce.

Vitalizační účinek

Základ vitalizačního účinku CChT spočívá v náhlém ochlazení kůže. Teplota kůže přitom přechodně poklesne na 2 až 10 st.C, přičemž bleskově utlumí kožní nervová zakončení a tím utlumí i vnímání bolesti. Naproti tomu teplota tělesného jádra zůstává během krátké, pouze několikaminutové expozice, nepozměněna. Rovněž prokrvení vaziva, kůže, podkoží a šlachosvalového aparátu dosahuje vícenásobků oproti normálnímu stavu. 

Nejvýrazněji se tento efekt projevuje na kůži při změnách jejího prokrvení následkem stárnutí a degenerace vaziva při celulitidě. Proto má metoda CChT i velmi dobré kosmetické účinky. 

Uvolnění kosterní svaloviny a zlepšení funkce kloubů, zlepšené prokrvení celého těla, mizení otoků a zánětů v oblasti končetin a snížení bolestivosti doprovází pravidelné návštěvy polaria. 

Komplexní účinky na lidský organismus jsou doprovázeny významným posílením obranyschopnosti proti akutním i chronickým nemocem. 

Tyto účinky je nezbytné využít při intenzivním procvičení a rozpohybování jak celého těla, tak jeho bolestivých, nemocných, operovaných nebo jinak postižených částí. 

Kombinace extrémního chladu a následného cvičení je cesta k trvalejšímu zlepšení obtíží.

Indikace & Kontraindikace

Komu polárium může pomoci

Všem zájemcům o adaptaci na zvýšenou tělesnou zátěž, na zvýšení tělesné kondice a odolnosti organizmu:

 • aktivním sportovcům a manažerům

Lidem s „civilizačními chorobami“, jako jsou:

 • bolestivé páteřní syndromy
 • chronický únavový syndrom
 • oslabení imunitního systému (snížená odolnost proti infekčním chorobám)
 • psychická deprese
 • pomerančová kůže (celulitida)
 • nadváha

Lidem s následujícími chorobami nebo chorobnými stavy:

 • akutní a chronická zánětlivá onemocnění kloubů a páteře
 • degenerativní kloubní onemocnění DNA
 • zánětlivá revmatická onemocnění měkkých tkání a kůže
 • bolestivé kontraktury (stahy) kosterní svaloviny
 • fibromyalgie
 • rehabilitace po operacích velkých kloubů a páteře
 • poúrazové a pooperační hematomy a otoky
 • autoimunitní onemocnění a poruchy imunity
 • roztroušená skleróza
 • lupénka (psoriasa) s kloubními i kožními příznaky
 • neurodermitida
 • ekzémy
 • migréna
 • chronická onemocnění dýchacího systému
 • astma
 • zvonění, pískání v uších (tinnitus)
 • stavy po kosmetických a plastických operacích/odsátí podkožního tuku, zlepšení hojení jizvy/
 • senná rýma

Pro koho je polárium vhodné

Zúčastnit CChT se může v podstatě téměř každý člověk, který netrpí žádnou závažnou akutní nebo chronickou chorobou a je s metodou dobře seznámen. 

Platí jednoduché pravidlo, že pokud si nejste svým zdravotním stavem stoprocentně jisti, poraďte se svým lékařem, podobně jako před namáhavým sportovním výkonem. Zátěž pro tělo není u zdravého nebo i chronicky nemocného, ale léčeného a kompenzovaného člověka větší, než rychlá chůze. 

Není známo, že by tato metoda byla nevhodná pro těhotné ženy, přesto ji však lékaři ženám od 3.měsíce těhotenství nedoporučují.
 

Pro koho polarium není vhodné

Pro lidi s:

 • alkoholovým nebo drogovým opojením
 • klaustrofobií – strachu z malých prostor
 • známou těžkou alergií na chlad
 • extrémní nebo neléčenou hypertenzí - s krevním tlakem stabilně přes 160/110
 • akutním onemocněním srdce a oběhu (srdeční infarkt, nestabilní angína pectoris, plicní embolie, myokarditis atd.) prodělaným v posledních 6-ti měsících
 • závažnými chronickými i akutními chorobami (vždy je nutno otázat se svého lékaře)

Postup procedury a co na sebe

Pro absolvování celotělové kryoterapie doporučujeme přinést s sebou:

 • Roušku
 • Páni: bavlněné kraťasy (trenýrky), silnější ponožky nad kotníky, tričko do tělocvičny, ručník
 • Dámy: bavlněné kraťasy, silnější ponožky nad kotníky, tílko nebo bódíčko, ručník a obecně nejlepší oblečení do polaria jsou plavky

Postup procedury:

 • účastník procedury je povinen bezvýhradně uposlechnout pokynů obsluhy pod pokutou 5000,-Kč
 • před prvním vstupem se seznámíte s průběhem procedury CChT, změříme Vám tlak
 • převlékněte se, přejděte do místnosti s polariem a ohlaste se u obsluhy
 • CChT absolvujte v doporučeném oblečení s ochranou úst, nosu, uší, rukavicemi a pevnou izolační obuví (ochrané pomůcky jsou zdarma zapůjčeny před vstupem do polaria)
 • těsně před vstupem osušte dobře všechnu vlhkost na místech kožních záhybů (pažní jamky, za krkem i mezi nohama); obzvláštní opatrnosti je zapotřebí u žen v menstruaci do polaria vstupujte pouze za dohledu obsluhy
 • při sestupu a výstupu po schodech dbejte zvýšené opatrnosti nadechujte se nosem a vydechujte po 2x delší dobu ústy
 • v kabině se zdržte dle pokynu obsluhy 2 až 3 minuty (jen výjímečně až 4 min), přičemž doba pobytu je postupně prodlužována, déle se mohou zdržet pouze dokonale otužilí a trénovaní jedinci, kteří proceduru již vícekrát opakovali uplynutí stanovené doby Vám bude ohlášeno zvukovým signálem
 • všechny fáze procedury jsou sledovány obsluhou
 • terapeutickou kabinu můžete kdykoliv opustit únikovými dveřmi, které si sami otevřete
 • po opuštění polaria sejměte masku, rukavice, čelenku
 • výskyt jakékoliv komplikace nebo zranění ihned nahlaste obsluze
 • odeberte se neprodleně do tělocvičny a zde cvičte alespoň 10-20 minut na přístrojích a přitom se zaměřte na postiženou či nemocnou část nebo části těla
 • po tomto cvičení je vhodný stretching a pro trénované sportovce a otužilé jedince může následovat jakákoliv velká tělesná zátěž.


Bezprostředně po opuštění polaria zažijete příjemně teplý pocit po celém těle, všechny klouby se budou volněji pohybovat a sníží se vnímání bolestí. V závislosti na počtu procedur může přetrvávat snížená bolestivost několik hodin nebo déle. Tento efekt se může protáhnout i na více měsíců po ukončení delší série procedur. 

Jako u všech lázeňských fyzikálních procedur může i při celotělové chladové terapii dojít zpočátku k přechodnému zhoršení obtíží, které však při dalších opakováních zpravidla mizí. 

Nedoporučuje se v návaznosti na CChT kombinace s teplými nebo horkými procedurami (sauna, parafin, infralampa apod.), které je vhodné absolvovat jiný den. 

Počet procedur se řídí charakterem potíží a následným efektem terapie. Na počátku je vhodné provádět proceduru každý den po dobu 14-ti dní. Čas setrvání v polariu je výhodné postupně prodlužovat ze dvou na tři minuty, stejně tak je možno snižovat terapeutickou teplotu . 

Z dlouholetých zkušeností vyplývá, že počet opakování CChT, potřebných k trvalejšímu efektu, se pohybuje nejčastěji od 10 do 20 v jedné sérii. Tyto série je možné absolvovat několikrát (nejlépe dvakrát až třikrát) ročně.

Využití kryoterapie v oblasti sportu

Kryoterapie působí velmi pozitivně na lidský organismus, a to po stránce léčebné, rehabilitační i regenerační. Vlivem odezvy centrálního nervového systému, za pomoci pocitových receptorů a receptorů chladu dochází k vylučování hormonů, které mají na lidské tělo léčebný efekt. Jedná se o kortikoidy, které eliminují všechny zánětlivé procesy v těle. Kortikoidy produkuje organismus, jsou tedy tělu vlastní a pozoruhodné je to, že se jich vytvoří takové množství a hladina, jaká je potřebná k eliminaci zánětlivého procesu v lidském těle. Dále to jsou endorfiny, které známe jako hormony štěstí a jsou několikanásobně účinnější než morfium. Mají pozitivní vliv na dobrou náladu a tlumí bolest. Poslední z hormonů je testosteron, který pozitivně působí na potenci a má silný anabolický efekt, což je důležité hlavně pro aktivní sportovce.

Dalším zásadním efektem kryoterapie je zablokování přenosu vzruchů pocitových receptorů v kůži vlivem chladu, čímž dochází ke snížení pocitu bolesti a také k minimalizaci přenosu vzruchů v oblasti přechodu nervu do svalu, což vede ke svalovému uvolnění. Tento účinek má pozitivní vliv na rehabilitaci sportovců, umožňuje brzký návrat do tréninkového procesu po úrazech a operacích pohybového aparátu.

Mezi nejvýznamnější účinek pro sportovce patří urychlená biochemická regenerace organismu. Jedná se vlastně o zrychlené vyplavování produktů metabolismu, které vznikají při extrémním zatížení organismu a sportovním výkonu.

Poznatky o kryoterapii, které již dokážeme v praxi aplikovat, nám dovolují připravit sportovce na maximální výkony přesně v den závodu či zápasu. Pozitivní efekt kryoterapie se projevuje také v tom, že v důsledku zvýšeného vyplavování metabolitů z buňky, dochází ke snížení pocitu únavy a svalových bolestí.

Díky výše uvedeným skutečnostem je organismus sportovce prokazatelně biochemicky zregenerovaný, a to nejen pocitově, čímž se zmenší riziko přetěžování a předchází se vzniku mikroúrazů, které v konečném důsledku vedou k vážným poškozením pohybového aparátu a k vyřazení sportovce z aktivní činnosti na dlouhý čas.

Dnes nacházíme příklady aktivního využití metody celotělové i lokální kryoterapie jak v léčbě, tak i v přípravě vrcholových sportovců ve Francii, Německu, Polsku, Rakousku, na Slovensku, ve Švýcarsku, nověji v Anglii, Jižní Africe nebo v Itálii. Ve všech těchto zemích jsou již dnes kryoterapeutická zařízení k dispozici přímo na některých sportovištích.

Nejčastější dotazy

Je potřeba se objednat do polaria?

Není potřeba se objednávat. Stačí přijít v době provozu polaria, pro první vstup nejpozději 15min před koncem. Aktuální provozní doba je na našich webových stránkách.

Co si přinést s sebou polaria?

Nejlépe bavlněné věci nebo starší plavky.

Páni: krátké šortky, teplejší ponožky nad kotníky, tričko a ručník

Dámy: šortky, teplejší ponožky nad kotníky, tílko (body, vršek od plavek), ručník Nebo starší plavky a přes a tričko

Přežiji v takovém mrazu?

Prostředí v polariu je absolutně suché a tak nehrozí nebezpečí omrznutí. Mrazík štípe ale neublíží. Před vstupem je nutné se řádně osušit papírovými ručníky v místech, kde se přirozeně potíte-v podpaží a podkolení jamky.

Můžu do polaria s očními čočkami?

Ano můžete, žádně nebezpečí nehrozí.

A co implantáty a různé kovové součástky v těle?

I v tak silném mrazu nehrozí poškození ani újma na zdraví od kovových součástek v těle.

Kolik lidí vstupuje do polaria najednou?

Naše polarium pojme 2-3 osoby dle tělesné konstrukce.

Vstupují muži s muži a ženy s ženami?

Není potřeba dělat tuto selekci. Někdy ženy vydrží víc než muži! Většinou dvojice až trojice dává dohromady obsluha polaria se snahou zachovat pořadí podle příchodu.

Je omezen vstup do polaria věkem?

Zpravidla dolní hranice jsou 4 roky dítěte, horní není omezena věkem ale tělesnou schránkou.

Co děti v polariu?

Délka pobytu dětí v polariu se pohybuje od cca 30 sekund do 2 minut.

Jaké podmínky musí být splněny, aby se pacient mohl podrobit náležitému zákroku celotělové kryoterapie?

a. Aby se jednalo o zákrok celotělové kryoterapie, jak název napovídá, tak celé tělo pacienta musí být vystaveno působení chladu a teplotní rozdíl mezi hlavou pacienta a jeho nohama by měl být co nejmenší.

b. Pacientovi musí být odebráno určité množství energie (dávka tepla), jejíž velikost dle prof.Zagrobelnego činí 65.2 kcal během 3-minutového zákroku.

Proč musí být v chladu ponořeno celé tělo a není možné vyloučit ze zákroku hlavu nebo hlavu s ramenním pletencem jako v některých zařízeních?

a. Na světě neexistují srovnávací výzkumy, které by dokazovaly,že působení kryoterapie pouze na části těla by bylo stejně efektivní, jako celotělesná kryoterapie.

b. Dokonce i místní zákrok vyvolává celotělovou reakci, např. na koleno, ale reakce těla je samozřejmě přiměřeně o to menší.

c. Na kůži člověka se nachází 280 tisíc receptoů reagujících na změny teploty, z čehož 250 tisíc tvoří receptory chladu, jejichž největší hustota se nachází na hlavě, předloktích a na kůži na břichu a z tohoto důvodu by právě tyto oblasti měly být vystavovány působení chladu.

Ceník

CELOTĚLOVÁ KRYOTERAPIE    
Jeden vstup + kondiční cvičení   390 Kč
Pro nerozhodné - 5 vstupů   1 850 Kč
Permanentka - 10 vstupů   3 600 Kč
Firemní a rodinné pernamentky   dle dohody
Pronájem polaria - max. 25 osob   7 500 Kč / hod.
Kryoterapie lokální - jedno problémové místo   140 Kč

Kompletní ceník všech procedur ke staženi zde.

Přijímáme poukazy firmy SODEXO: Flexi Pass, Dárkový Pass, Relax Pass, Fokus Pass.
Přijímáme karty Flexi Pass CARD
Přijímáme poukazy firmy TICKET: Dárkový, Sport&Kultura, Multi

  

Na poukazy nevracíme. Děkujeme za pochopení.

 

Je možné platit kartami:

  

Provozní doba

pondělí 17:30 - 19:00
úterý10:00 - 10:3017:30 - 19:00
středa 17:30 - 19:00
čtvrtek10:00 - 10:3017:30 - 19:00
pátek10:00 - 10:3017:30 - 18:30
sobotaZAVŘENO
neděle 17:30 - 18:30
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.Rozumím Více detailů